Hoe kunnen we je helpen? Maak hieronder je keuze:

Hoge Raad: berekening btw privégebruik mag ook zonder rittenregistratie

Geplaatst op 21 april 2017

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over de btw-heffing  over het privégebruik van een auto van de zaak. Dit betrof proefprocedures over de wetgeving die voor dit privégebruik van kracht is vanaf de tweede helft van 2011. Omdat de waarde van het werkelijke privégebruik niet altijd makkelijk is vast te stellen, mogen ondernemers kiezen voor een heffing over het privégebruik ter grootte van 2,7% van de catalogusprijs van de auto. De Hoge Raad oordeelt dat de ondernemer recht heeft op een teruggave van btw als het gebruik  van dit forfait ervoor heeft gezorgd dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de werkelijke uitgaven van het privégebruik.

Lees meer

Trendbreuk in CO2-uitstoot leaseauto

Geplaatst op 15 april 2017

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA heeft een overzicht gepubliceerd van cijfers van autoleasemarkt over het afgelopen jaar. Opvallend gegeven in deze cijfers is een trendbreuk in de afname van de CO2-uitstoot. Na jaren van daling, nam de gemiddelde CO2-uitstoot in 2016 toe. Was de CO2-uitstoot (fabrieksopgave) in 2010 nog 135 gram/km, de jaren daarna daalde de uitstoot stapsgewijs naar 92 gram/km in 2015.

Lees meer

Bezwaren btw-heffing auto krijgen collectieve uitspraak

Geplaatst op 04 april 2017

Binnenkort worden de uitspraken van de Hoge Raad verwacht in de vier zaken over het privégebruik van de auto van de zaak. De belastingdienst zal de meeste bezwaren afhandelen via een collectieve uitspraak. Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben volgens opgaaf van de belastingdienst ruim 200. 000 ondernemers bij elkaar zo’n 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over de btw op privégebruik van zakelijke auto’s.

Lees meer

Geen aftrek voor zakelijke ritten met eigen auto

Geplaatst op 28 maart 2017

Bij het Gerechtshof Den Bosch speelde onlangs een interessante zaak over een werknemer die zijn privéauto vooral zakelijk gebruikte en voor de zakelijke ritten een aftrekpost in zijn aangifte inkomstenbelasting had opgenomen. Met zijn privéauto reed hij in het betreffende jaar 46. 699 km zakelijk. Hij kreeg hiervoor 31 eurocent per kilometer.

Lees meer

Aangiftetip: autokosten als zorgkosten aftrekbaar

Geplaatst op 23 maart 2017

In sommige situaties zijn autokosten in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als zorgkosten. Die aftrek is niet altijd beperkt tot 19 cent per kilometer. In de aangifte inkomstenbelasting kunnen boven bepaalde drempels kosten in verband met ziekte of invaliditeit afgetrokken worden. Voor reizen naar een arts of een ziekenhuis en weer terug naar huis, mogen de werkelijke vervoerskosten afgetrokken worden.

Lees meer