Veelgestelde vragen over Private Lease

Kan ik ook leasen inclusief brandstof?

Nee bij private lease verstrekken wij geen tankpassen.

 

Vind een passende leaseauto

Hoe gaat Oostendorp Autolease om met mijn privacy?

Oostendorp Autolease respecteert je privacy en gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens. 

Bij het afsluiten en uitvoeren van diensten rondom een leaseovereenkomst krijgen wij persoonlijke informatie te verwerken. Dat geldt ook in algemene zin, wanneer we de interesse voor onze dienst private lease meten. Bij de verwerking van die persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor de analyse van onze website verwerken wij persoonsgegevens anoniem / niet herleidbaar voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Privacygevoelige gegevens van de consument ontvangt Oostendorp Autolease uitsluitend in het proces rondom het aanvragen en verkrijgen van een private-leaseauto. De privacygevoelige gegevens zijn:

 • Kopie geldige legitimatie (paspoort / ID kaart)
 • Kopie rijbewijs
 • Bankgegevens
 • Loonstrook
 • Huur- of hypotheekgegevens
 • Uitslag BKR-toets
 • Draagkrachtnormberekening EDR

Verwijdering gegevens: 12 maanden na afloop van je laatste leaseovereenkomst, verwijdert Oostendorp Autolease de door jou aangeleverde gegevens.

Wanneer je bij ons aangeeft dat je geen gebruik maakt van het leaseaanbod, dan vernietigt Oostendorp Autolease je gegevens direct. 

Heb ik bij private lease ook bijtelling?

Nee, bij private lease heb je geen bijtelling. 

Waarom een BKR-registratie?

Goede zorg voor onze klanten vinden we belangrijk bij Oostendorp Autolease. Wij registreren de private-leaseovereenkomst bij Bureau Krediet Registratie (BKR) om je te beschermen tegen overfinanciering. Zodat je, naast prettig autorijden, elke maand ook nog andere leuke dingen kunt doen. 

Welk bedrag registreert Oostendorp Autolease bij het BKR?

Als je in het bezit bent van een auto, heb je vaste lasten zoals verzekeringspremie, onderhoudskosten en wegenbelasting. Deze uitgaven heb je nu ook al elke maand. Daarom mogen we hiervoor een vast percentage in mindering brengen bij de registratie. Oostendorp Autolease registreert 65% van de totale leaseverplichting bij BKR.

Dit is als volgt te berekenen: leasetermijn x looptijd x 65%.

Bijvoorbeeld:

Leasetermijn is € 249,-

Looptijd is 48 maanden

Dan is uw registratie: € 249 x 48 x 65% = € 7.768,80

Hoe bereken ik de opzegvergoeding?

Wil je de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen? Dan werkt Oostendorp Autolease hieraan mee. Voorwaarde is wel dat de minimale looptijd van 12 maanden is verstreken.

Je kunt de vaste opzegvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Wij werken namelijk met een vast percentage van 40% over de resterende leaseperiode.

Een rekenvoorbeeld:

Leasetermijn: € 249,-

Resterende leaseperiode: 12 maanden

De opzegvergoeding is: € 249 x 12 x 40% = € 1.195,20

Goed om te weten: er is een grens gesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die je betaalt. 

Een rekenvoorbeeld

Leasetermijn obv 48 maanden € 249,-
Leasetermijn obv 36 maanden € 299,-
Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
299 - 249 = 50,- x 36 maanden is € 1.800,-

In dit geval is de bovenste berekening voor jou het voordeligst. Deze € 1195,20 is de opzegvergoeding die je dan aan ons moet betalen.

Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Oostendorp Autolease betaald is op de dag dat je de auto komt inleveren.

Mag ik zelf een koopcontract bij de dealer tekenen?

Als je kiest voor een private-leaseconstructie, teken dan nooit zelf een koopovereenkomst bij een autobedrijf. Je tekent een private-leaseovereenkomst. Oostendorp Autolease bestelt daarna voor jou de auto bij de dealer.

Teken je een koopovereenkomst en kan deze - om wat voor reden dan ook - niet omgezet worden in een leaseovereenkomst, dan ben je zelf verantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien. 

Wat is private lease?

Private lease betekent dat je een auto huurt voor een vooraf overeengekomen periode tegen vooraf overeengekomen condities. 

Omdat het gaat om huur voor de langere termijn, heb je de mogelijkheid om een auto uit te zoeken die bij je wensen past. Verzekering, onderhoud en wegenbelasting maken deel uit van je leasetarief. In je termijnbedrag zitten dus alle kosten van de auto. Je hoeft alleen nog maar te tanken.

Omdat lease een vorm van huur is, word je geen eigenaar van de auto. Aan het einde van de leasetermijn kun je de auto inleveren en als het ware zo een nieuwe auto meenemen, zonder dat je zelf direct geld hoeft te investeren.

Ik ga scheiden, kan mijn ex-partner van de leaseovereenkomst gehaald worden?

Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Zo moet bekeken worden of je de lasten van de leaseverplichting alleen kunt dragen. Als dit mogelijk is, en je ex-partner geeft schriftelijk toestemming om uitgeschreven te worden, dan passen we de overeenkomst aan. Kun je de lasten niet alleen dragen, dan blijft de overeenkomst op naam van jullie beiden staan.  

 

Wie mag er in mijn leaseauto rijden?

Iedereen met een geldig Nederlands rijbewijs mag in de auto rijden en is verzekerd. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor de auto. Bij schade belast Oostendorp Autolease het eigen risico aan jou door.

Kunnen jullie de inruilwaarde van mijn auto in mindering brengen op de leaseprijs?

Nee. De inruilwaarde van je auto wordt aan jou privé uitbetaald. Zo blijft de waarde van je auto ook je eigen vermogen.

Betaal ik de hele leaseperiode hetzelfde maandbedrag?

Ja, je betaalt de hele leaseperiode hetzelfde maandbedrag. Alleen een wijziging in de wegenbelasting berekenen wij aan je door. Deze kosten zou je namelijk ook hebben als je de auto privé zou hebben aangeschaft.

Blijft mijn eigen bijdrage bij schade altijd gelijk?

Standaard is je eigen bijdrage bij een niet-verhaalbare schade € 300,-. Als je binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schades hebt gehad die niet te verhalen zijn, dan verhogen wij de eigen bijdrage naar € 750,- inclusief btw (volgens de aanvullende voorwaarden van Oostendorp Autolease). Deze verhoogde eigen bijdrage blijft de resterende leaseperiode van toepassing bij elke volgende niet-verhaalbare schade. 

 

Wat als ik meer kilometers rijd dan in mijn leaseovereenkomst zitten?

Elke 12 maanden verrekenen wij de eventuele extra kilometers met jou. Als wij niet over een recente kilometerstand beschikken, vragen wij je om hiervoor de kilometerstand aan ons door te geven.

Rijd je in het eerste jaar meer dan afgesproken, en in het tweede jaar juist minder? Dan worden de al gefactureerde extra kilometers in het tweede jaar weer verrekend. 

Wil je de extra kilometers al eerder afrekenen? Dat kan. Neem hiervoor zelf contact met ons op. Via een maandelijks voorschot verrekenen wij de extra kilometers dan alvast met jou. 

De meerkilometerprijs vind je in de leaseovereenkomst.

Ik rijd nu een privateleaseauto van Oostendorp. Wordt mijn contract aangepast?

Nee, je contract wordt niet aangepast. Deze reeds gesloten overeenkomst wordt keurig volgens de gemaakte afspraken uitgediend. Zo krijg je niet alsnog een BKR-registratie. Sluit je na afloop van je huidige contract een nieuwe overeenkomst bij Oostendorp Autolease? Dan zijn hierop wel de nieuwe voorwaarden en het Keurmerk Private Lease van toepassing.

 

Zijn er grote verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie?

Ja, er zijn een aantal belangrijke verschillen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.  

 • Aanbetaling is niet meer mogelijk.
 • BKR-registratie voor 65% van de som van alle leasetermijnen.
 • Vaste opzegvergoeding bij inlevering na 12 maanden, maar voor de einddatum: 40% van de som van de resterende leasetermijnbedragen.
 • Borgsom bedraagt nu 3 maandtermijnen.
 • Vervangend vervoer standaard na 48 uur.
 • Eigen risico heet voortaan Eigen Bijdrage (deze blijft wel € 300,-).
 • Bij meer dan 2 niet verhaalbare schades binnen 12 maanden, wordt de eigen bijdrage voor de resterende periode aangepast naar € 750,-.

Voor alle overige punten verwijzen wij je graag naar de pagina voorwaarden en downloads.

Kan ik mijn gegevens wijzigen of inzien?

Ben je verhuisd, is je persoonlijke situatie veranderd of heb je een fout ontdekt in de gegevens die wij hanteren? Geef de wijzigingen dan aan ons door onder vermelding van je contractnummer. Dit kan via private@oostendorp-autolease.nl

Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je die bij ons opvragen. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar private@oostendorp-autolease.nl.

Kan ik een opgave van schadevrije jaren aanvragen?

Ja, deze verklaring kun je opvragen via private@oostendorp-autolease.nl. Oostendorp Autolease stuurt je dan een overzicht waaruit blijkt of en hoe vaak je schade hebt gereden.

Wij verstrekken deze verklaring nadat je de auto hebt ingeleverd. Rijd je nog met de auto? Kom dan met de auto naar ons kantoor, zodat wij deze kunnen beoordelen. Daarna ontvang je de verklaring. 

Waar lever ik mijn auto in als de leaseperiode afloopt?

Op de laatste dag van je leaseovereenkomst lever je de auto in bij Oostendorp Autolease. Wij vullen dan samen met jou het innameformulier in, met onder meer de datum, het tijdstip, de kilometerstand en de staat van de auto.

Zowel jij als Oostendorp Autolease ondertekent het formulier. Aan de hand van het innameformulier maken we de eindafrekening op volgens de overeenkomst. 

Op het innameprotocol zie je welke schades wel en niet acceptabel zijn. Hierin staat ook wat je moet inleveren op de laatste dag. 

Wat moet ik doen bij het inleveren van mijn leaseauto?

Aan het einde van het leasecontract lever je de auto in bij een door Oostendorp Autolease opgegeven locatie. Wij vullen samen met jou een innameformulier in, dat door jou en namens Oostendorp Autolease wordt ondertekend.

Zorg dat je de auto inclusief alle toebehoren inlevert. Lees hiervoor ons innameprotocol.

Zijn er kosten verbonden aan de acceptatie?

Nee, aan een acceptatieaanvraag zijn geen kosten verbonden. We starten de acceptatieaanvraag pas als er overeenstemming is over de auto en de bijbehorende leaseprijs.

Als de acceptatieaanvraag wordt goedgekeurd, sluiten we samen de leaseovereenkomst.

Staat uw vraag er niet bij?