Auto naar privé overbrengen? Let op bewijslast

Geplaatst op 18 mei 2019

De keuze voor ondernemingsvermogen kan voordelig zijn. Je hebt dan weliswaar een bijtelling voor privégebruik, maar alle kosten en lasten zijn fiscaal aftrekbaar. Rij je relatief weinig privé, dan kan juist de keuze voor privévermogen interessant zijn omdat je dan geen bijtelling hebt.

Lees meer

Btw-heffing over privégebruik aftrekbaar van de winst

Geplaatst op 11 mei 2019

De laatste tijd is daarover opnieuw discussie ontstaan met de belastingdienst. Dat lijkt een wat vreemde discussie, omdat het niet aftrekbare deel van de btw betekent dat je kosten hoger zijn. De inspecteur vond in een concrete situatie echter dat dit gedeelte niet aftrekbaar is van de met inkomstenbelasting belaste winst. Hij vond het een onttrekking voor privégebruik. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft daar deze week een oordeel over geveld. De betreffende ondernemer beriep zich op het vertrouwensbeginsel. Al in 1973 heeft het Gerechtshof in Den Haag namelijk bepaald dat de autokostenfictie (de bijtelling) een wettelijk forfait betreft om het privégebruik voor de inkomstenbelasting “op een praktisch uitvoerbare wijze bij de belastingheffing tot uitdrukking te brengen” en dat het niet past om daarnaast dan nog een onttrekking voor het privédeel van de btw mee te nemen. Met andere woorden: Het btw-aspect is al verwerkt in de bijtelling.

Lees meer

Voorzichtigheid geboden bij buitenlandse autokoper

Geplaatst op 3 mei 2019

Voor leveringen van goederen aan afnemers in andere EU-lidstaten geldt voor de btw een bijzondere regeling. Dit wordt het regime van ‘intracommunautaire leveringen’ genoemd. Dat betekent dat de leverancier de levering in Nederland aangeeft als intracommunautaire levering en hierop het 0%-tarief van de btw toepast. De afnemer geeft de verwerving zelf aan in de eigen btw-aangifte in zijn eigen vestigingsland, en mag die aangegeven btw in principe ook weer aftrekken.

Lees meer

Vergoeding huurkosten niet bewezen: geen aftrek op bijtelling

Geplaatst op 27 april 2019

Dat is ook de les uit een recente rechtszaak. Het ging daarbij om een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. Hij had voor zijn werkzaamheden voor de BV een auto ter beschikking met een cataloguswaarde van 67.586 euro.

Lees meer

Bijtelling over catalogusprijs niet strijdig met EU-recht

Geplaatst op 20 april 2019

Dat blijkt uit een recente uitspraak in een zaak waarin een werknemer de stelling poneerde dat de bijtellingswetgeving strijdig is met een regeling uit het EU-verdrag. In die regeling wordt aan lidstaten verboden om op ingevoerde producten hogere belastingen te heffen dan op binnenlandse producten. Deze werknemer vond dat dit verbod was geschonden omdat er voor de bijtelling geen verschil tussen nieuwe en gebruikte auto’s wordt gemaakt. Daardoor zullen werknemers vaak kiezen voor een nieuwe auto, zodat volgens hem dat de invoer van gebruikte auto’s wordt belemmerd.

Lees meer
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren