Vragen aan Hoge Raad over MRB-nahaffing buitenlandse auto

Geplaatst op 17 juli 2018

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft aan de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen gesteld over de nieuwe MRB-naheffingsbepalingen voor buitenlandse auto’s. Kort samengevat houden die nieuwe regels in dat naheffing mogelijk is met terugwerkende kracht to het moment waarop de houder van het voertuig zich heeft ingeschreven in het persoonsregister of waarop hij of zij zich had moeten inschrijven. Dat kan een fors langere naheffingstermijn opleveren dan de gebruikelijke 12 maanden. Het gaat in deze zaak om iemand die vanaf 11 juli 2013 met een woonadres in Nederland ingeschreven staat in de basisregistratie personen.

Lees meer

Evaluatie Autobrief II naar Tweede Kamer

Geplaatst op 9 juli 2018

Nog net voor het zomerreces heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel de evaluatie van de maatregelen uit Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij concludeert dat de Wet uitwerking Autobrief II heeft geleid tot meer stabiele belastinggrondslagen en vooral in de bijtelling tot minder marktverstoring en minder complexiteit. Tegelijkertijd biedt de fiscale stimulering een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar emissievrij rijden. De maximering van het bijtellingsvoordeel op EV’s boven de € 50.

Lees meer

Afschaffing BPM-teruggaaf taxi gaat in per 2020

Geplaatst op 3 juli 2018

Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, wil het kabinet de BPM-teruggaaf voor taxi’s afschaffen. In de fiscale vergroeningsbrief die staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer zond is hiervoor de datum 1 januari 2020 te lezen. Menno Snel over de achtergrond van de maatregel: “In het kader van de vergroening van het Nederlandse wagenpark geldt op dit moment een vrijstelling van BPM voor nulemissie auto’s. Het betreft hier volledig elektrische of op waterstof aangedreven auto’s.

Lees meer

Fiscale Vergroeningsbrief naar Tweede Kamer

Geplaatst op 2 juli 2018

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft zijn fiscale vergroeningsbrief naar de Tweede Kamer gezonden. Hij zet daarin voor diverse deelterreinen zijn visie op fiscale vergroening uiteen. Staatssecretaris Snel begint wat de autobelastingen betreft met een terugblik. Al ruim 10 jaar zet Nederland via fiscale prikkels sterk in op vergroening van het wagenpark door het stimuleren van de aanschaf van zuinige en emissievrije auto’s.

Lees meer

Zomervakantie? Geen dubbele bijtelling bij tijdelijk vervangende leaseauto

Geplaatst op 23 juni 2018

De Brancheregeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig kan nuttig zijn om dubbele bijtelling te voorkomen als tijdelijk een andere leaseauto wordt ingezet. Met de zomer in aantocht is dat wellicht een fijne gedachte. Deze brancheregeling is ontstaan op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en voorziet in praktische werkafspraken met de belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. Voorwaarde om de bijtelling op de reguliere auto tijdelijk stop te zetten bij inzet van een vervangende auto, is dat werkgever en werknemer het niet-ter-beschikkingstaan per tijdelijke vervanging schriftelijk vastleggen.

Lees meer
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren