Bij huis parkeren met groene platen niet toegestaan

Geplaatst op 9 november 2019

Een belangrijke voorwaarde is te lezen in artikel 44 lid 4 van het kentekenreglement: “Een handelaarskenteken mag uitsluitend worden gebruikt indien met het voertuig als bedoeld in het tweede en derde lid gebruik van de weg wordt gemaakt in het kader van bedrijfsactiviteiten van het erkende bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het handelaarskenteken is opgegeven”.Bij een autobedrijf uit een procedure was door de belastingdienst geconstateerd dat een auto met handelaarskenteken voor woon-werkverkeer gebruikt was. Een naheffing van motorrijtuigenbelasting (met 100% boete) volgde. Het autobedrijf stelde dat er sprake was van gebruik de weg met het handelaarskenteken in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. In het bezwaarschrift werd aangevoerd dat een werknemer met de auto waarop het handelaarskenteken was aangebracht naar zijn huisadres is gereden bij wijze van testrit na een reparatie. Daar heeft de werknemer de auto geparkeerd, om er de volgende dag mee terug naar het adres van het autobedrijf te rijden.De belastingdienst was van mening dat daarmee niet voldaan wordt aan de eis van gebruik voor bedrijfsactiviteiten. Volgens de rechtbank eindigde het gebruik van de weg in het kader van de bedrijfsactiviteiten in elk geval zodra haar werknemer de auto bij zijn huisadres parkeerde. Op dat moment was er volgens de rechtbank geen sprake meer van een proefrit. Het weggebruik in de zin van de motorrijtuigenbelasting duurde echter nog wel voort. Zowel de naheffing van 425 euro als de boete van 100% bleven in stand.

Lees meer

Kamerbehandeling BPM-aanpassing door WLTP leidt nog niet tot wijzigingen

Geplaatst op 2 november 2019

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat er vanaf volgend jaar structureel zo’n 200 miljoen euro te veel aan BPM in de schatkist vloeit, bovenop de ruim 600 miljoen BPM die tot en met juni al extra binnenkomt. Oorzaak is volgens RAI Vereniging en BOVAG de overgang naar de WLTP-emissietest voor nieuwe personenauto’s.

Lees meer

IBN en Oostendorp Autolease vernieuwen samenwerking

Geplaatst op 25 oktober 2019

IBN en Oostendorp Autolease hebben een overeenkomst gesloten voor de operationele lease van bedrijfswagens en personenauto’s.

Lees meer

Bijtellingsuitzondering of toch bijtellen?

Geplaatst op 25 oktober 2019

Het ging hierbij om een personenbusje dat op de balans van het bedrijf stond en werd gebruikt voor verhuur en voor vervoer tussen de vestigingen van het bedrijf. Bij een belastingcontrole was al eens gewezen op de noodzaak van een rittenregistratie. Bij een nieuwe controle bleek die rittenregistratie ook over die latere jaren niet volledig sluitend. Het bedrijf beriep zich echter op het Hoge Raad-arrest uit 2015. Dat arrest zegt dat terbeschikkingstelling in de zin van de bijtelling niet aan de orde is als één of meer werknemers de auto slechts besturen ter uitvoering van bepaalde opdrachten van de werkgever, zodat de feitelijke beschikkingsmacht over de auto bij de werkgever blijft berusten. In dit geval had de toenmalige bedrijfsleider bij de controle verklaard dat de sleutels onder zijn beheer stonden. Als iemand de auto nodig had, kon de sleutel bij hem opgehaald en weer ingeleverd worden.

Lees meer

Autobranche: fiscale duidelijkheid gewenst

Geplaatst op 18 oktober 2019

Wat betreft de bijtelling voor elektrische auto’s wil het kabinet de ‘hand aan de kraan’ houden. Dat betekent dat de bijtellingskorting jaarlijks bijgesteld kan worden. BOVAG pleit ervoor om in die situatie ten minste een jaar implementatietijd in te bouwen. Werkgevers, investeerders, leasemaatschappijen, autobedrijven en importeurs kunnen dan op de aanpassing van het EV-stimuleringsinstrumentarium anticiperen. Vanwege de lange levertijden van elektrische auto’s dienen zij vaak ver van tevoren hun bestellingen te plaatsen.

Lees meer
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren