Terug naar overzicht

Autobranche: fiscale duidelijkheid gewenst

Geplaatst op 18 oktober 2019

Wat betreft de bijtelling voor elektrische auto’s wil het kabinet de ‘hand aan de kraan’ houden. Dat betekent dat de bijtellingskorting jaarlijks bijgesteld kan worden. BOVAG pleit ervoor om in die situatie ten minste een jaar implementatietijd in te bouwen. Werkgevers, investeerders, leasemaatschappijen, autobedrijven en importeurs kunnen dan op de aanpassing van het EV-stimuleringsinstrumentarium anticiperen. Vanwege de lange levertijden van elektrische auto’s dienen zij vaak ver van tevoren hun bestellingen te plaatsen.

Wat BPM betreft roept BOVAG het kabinet op om de BPM te blijven afbouwen als opmaat naar betalen voor gebruik. Bovendien zorgt het voor verjonging van het wagenpark, en daarmee voor verlaging van de CO2-uitstoot.

Verder plaatst BOVAG een kanttekening bij de EV-aanschafsubsidie voor particulieren. Het jaarbudget van die subsidie mag wat BOVAG betreft geen remmende werking hebben op de aanschaf van elektrische auto’s. Daarom moet het mogelijk zijn bedragen uit latere jaren naar voren te halen, als de jaarlijkse subsidie uitgeput dreigt te raken. Mocht de subsidiepot eerder leeg zijn dan het einde van de looptijd van de subsidieregeling in 2024, dan wil BOVAG verruiming van het beschikbare budget. Zij pleit er daarbij voor om bij stimulering niet alleen te kijken naar elektrisch voertuigen, maar naar alle aandrijftechnieken met lage CO2-emissie, dus ook naar hybride auto’s, plug-in hybride auto’s en naar gebruik van biobrandstoffen.

De fiscale uitwerking van het Klimaatakkoord ligt inmiddels in wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer. In november wordt de behandeling daarvan voortgezet. Wij houden je op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren