Terug naar overzicht

De auto in de Fiscale Beleidsagenda

Geplaatst op 28 februari 2018

In het regeerakkoord heeft het kabinet Rutte III veel fiscale plannen opgenomen. In de Fiscale Beleidsagenda die deze week gepubliceerd is, wordt dit wat verder uitgewerkt.

Voor de autobelastingen gaan die plannen vooral over de emissieloze auto’s en over de BPM.

Voor emissieloze auto’s (elektrische auto’s en auto’s op waterstof) kunt u op dit moment gebruik maken van gunstige regelingen in de bijtelling, de BPM en de MRB. Ook geldt er een milieu-investeringsaftrek voor ondernemers. Het kabinet wil deze fiscale stimulering in lijn brengen met het kabinetsstreven om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. Daarom worden de fiscale regelingen voor emissieloze auto’s in 2018 geëvalueerd. Deze evaluatie moet vooral inzicht geven in de kosteneffectiviteit van deze fiscale stimulering en de voortgang van de transitie naar emissieloos rijden. Ook bekijkt het kabinet welke mate van fiscale stimulering in jaren 2020-2030 past bij de ontwikkelingen van emissieloos rijden.

Verder wordt de nieuwe meetmethode “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) voor de CO2-uitstoot van personenauto’s geïmplementeerd in de BPM. De huidige tarieftabel van de BPM is nog gebaseerd op de NEDC-testmethode. Uiteindelijk zal een op de testresultaten van de WTLP gebaseerde tabel in de BPM-wet worden opgenomen. Het uitgangspunt is dat deze omzetting goed uitvoerbaar is en in zijn totaal bezien budgettair neutraal uitpakt. Het kabinet verwacht medio 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de implementatie van de WLTP.

Ten slotte schaft het kabinet uiterlijk met ingang van 2020 de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s af. De maatregel heeft tot gevolg dat nieuwe taxi’s met de normale op CO2-uitstoot gebaseerde BPM te maken krijgen. Deze maatregel zorgt voor een sterkere beprijzing van de CO2-uitstoot van taxi’s. De verdere uitwerking, en ook de eventuele overgangsregeling hierbij, volgt op een later tijdstip. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren