Terug naar overzicht

Doorrekening brengt het klimaatakkoord een stap dichterbij

Geplaatst op 13 maart 2019

Het PBL constateert dat de vormgeving van veel voorstellen in het concept is nog niet volledig duidelijk is. Er moeten op verschillende punten nog keuzes worden gemaakt, die het effect voor een groot deel zullen bepalen. Ook de gedragsreactie van burgers en bedrijven op de voorstellen is onzeker. Maar het pakket als geheel bevat een aantal grote bouwstenen waarmee in verschillende sectoren een nieuwe en belangrijke stap in de energietransitie gezet kan worden, aldus het PBL.

Wat mobiliteit betreft bevat het concept met name maatregelen voor het stimuleren van elektrisch rijden, vanuit de kabinetsdoelstelling dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s nulemissie-auto’s zijn. Ook na het aflopen van de huidige stimuleringsmaatregelen in 2020 blijven er dan fiscale regelingen in de bijtelling, MRB en BPM voor elektrische auto’s, naast een aanschafsubsidie voor particuliere kopers van een elektrische auto.

Het kabinet heeft inmiddels in een eerste reactie op de doorrekening laten weten vast te willen houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten: het halen van de klimaatdoelstellingen, zorgen dat het voor huishoudens haalbaar en betaalbaar is en zorgen voor een faire verdeling van lasten tussen mensen en bedrijven. In de komende weken zal er gewerkt worden aan een definitief pakket aan klimaatmaatregelen. Daarbij wil het kabinet de verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven evenwichtiger maken. Onder meer door de industrie een grotere bijdrage te laten leveren aan de transitie.

Wat de automobiliteit betreft wil het kabinet de huidige marktontwikkeling meer mee laten wegen en meer aandacht geven aan ondersteuning van de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s en het voorkomen van oversubsidiëring van nieuwe elektrische auto’s. Onder meer wordt eraan gedacht de in het ontwerp van het Klimaatakkoord opgenomen verhoging van de vaste lasten op het bezit van auto’s met een verbrandingsmotor niet in te voeren. Vermoedelijk komt hier nog voor de zomer meer duidelijkheid over. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren