Terug naar overzicht

Fiscale Vergroeningsbrief naar Tweede Kamer

Geplaatst op 02 juli 2018

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft zijn fiscale vergroeningsbrief naar de Tweede Kamer gezonden. Hij zet daarin voor diverse deelterreinen zijn visie op fiscale vergroening uiteen.

Staatssecretaris Snel begint wat de autobelastingen betreft met een terugblik. Al ruim 10 jaar zet Nederland via fiscale prikkels sterk in op vergroening van het wagenpark door het stimuleren van de aanschaf van zuinige en emissievrije auto’s. Onder meer als gevolg van fiscale maatregelen is de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s flink afgenomen en is bovendien een eerste stap gezet in de transitie naar emissievrij rijden. Deze fiscale maatregelen hadden, naast de positieve effecten, ook een keerzijde. Een forse derving van belastinginkomsten, marktverstoring en een toename van complexiteit in het belastingstelsel.

Met de huidige wetgeving is onder meer de CO2-afhankelijkheid van het stelsel verminderd en is ervoor gekozen om meer in te zetten op de transitie naar emissievrij rijden.

In het regeerakkoord is het streven opgenomen dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. De uitfasering van de fiscale stimulering voor emissievrije auto’s (bijtelling, BPM-vrijstelling, MRB-nihiltarief) wordt in lijn gebracht met deze ambitie. In het kader van het klimaatakkoord wordt nagedacht over welke rol de autobelastingen kunnen spelen bij het bereiken van de wenselijke CO2-reductie. Daarnaast leidt de transitie naar emissievrij rijden onvermijdelijk tot aanzienlijke verschuivingen in de belastinginkomsten van de BPM, MRB, de bijtelling bij privégebruik auto van de zaak, brandstofaccijnzen en de energiebelasting. Deze ontwikkelingen en ambities vereisen een stelsel van autobelastingen dat zorgt voor vergroening, maar ook budgettair houdbaar is op de langere termijn.

Staatssecretaris Snel streeft ernaar om medio 2019 zijn visie op het stelsel van autobelastingen na 2020 aan de Tweede Kamer te sturen. Voor de periode van de autobrief  III (t/m 2025) zal voor de budgettaire stabiliteit vooral binnen de bestaande autobelastingen naar oplossingen worden gezocht. Voor de periode na 2025 zal breder moeten worden gekeken, zo schrijft hij.  
Wij houden u op de hoogte!

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren