Terug naar overzicht

Kamerbehandeling BPM-aanpassing door WLTP leidt nog niet tot wijzigingen

Geplaatst op 02 november 2019

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat er vanaf volgend jaar structureel zo’n 200 miljoen euro te veel aan BPM in de schatkist vloeit, bovenop de ruim 600 miljoen BPM die tot en met juni al extra binnenkomt. Oorzaak is volgens RAI Vereniging en BOVAG de overgang naar de WLTP-emissietest voor nieuwe personenauto’s.

Inmiddels is in de Tweede Kamer het debat over het Belastingplan voor 2020 in volle gang. Daar is het KPMG-rapport ook in meegenomen. Kamerleden bevroegen staatssecretaris Snel van Financiën op het KPMG-rapport.

Staatssecretaris Snel stelt in antwoorden aan de Tweede Kamer dat een lastige factor bij het onderzoeken van een mogelijk effect van de nieuwe WLTP-testmethode is dat er rondom auto’s en CO2-uitstoot regelmatig veranderingen plaatsvinden die niet per definitie een gevolg zijn van de invoering van de nieuwe WLTP-test. In de ideale onderzoekswereld zouden volgens hem alle auto’s op het moment van de invoering van de WLTP hetzelfde zijn gebleven. Dan zou geïsoleerd onderzocht kunnen worden wat het gevolg is van de nieuwe WLTP-test.

Uit het onderzoek van TNO blijkt echter dat het overgrote deel van de nieuwe auto’s is veranderd ten tijde van de Europese invoering van de WLTP. Gemiddeld zijn de WLTP-auto’s zwaarder en krachtiger dan de vergelijkbare auto’s van voor de WLTP. Slechts een beperkt deel van de auto’s is onveranderd gebleven en dat maakt deze groep auto’s – juist omdat het overgrote deel van de auto’s is veranderd – geen representatieve steekproef. KPMG heeft volgens de staatssecretaris dan ook niet aangetoond dat de bpm in 2018 en 2019 is gestegen als gevolg van de WLTP.

Daarnaast komt uit het KPMG-rapport naar voren dat de in het wetsvoorstel voorgestelde bpm-tarieven per 1 juli 2020 mogelijk niet budgettair neutraal uitpakken. De voorgestelde bpm-tarieven zijn volgens Snel zo vormgegeven dat de totale bpm-opbrengst op basis van WLTP gelijk blijft ten opzichte van de geraamde opbrengst die gerealiseerd zou worden op basis van NEDC met de bpm-tabel die geldt per 1 januari 2020. KPMG kijkt voor een budgettair neutrale omrekening naar het jaar 2018. Deze discussie hangt sterk samen met de andere punt. Immers, als de BPM al stijgt in de periode waarin de WLTP voor de heffing van BPM wordt teruggerekend naar een NEDC-waarde, is er op 1 juli 2020 bij invoering een WLTP-gerelateerde BPM-tabel een minder sterk effect.

De Tweede Kamer bespreekt de belastingplannen vanaf maandag 4 november in mondelinge debatten. De stemmingen staan gepland voor 14 november 2019. Wij houden je op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren