Terug naar overzicht

Laatste jaar voor overgangsregeling uit 2012

Geplaatst op 08 december 2018

Berijders van een auto van de zaak met een eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012 kunnen binnenkort te maken krijgen met een wijziging in hun bijtelling.

Het betreft auto’s met een CO-uitstoot vanaf 50 gram per kilometer, waarop voor 1 juli 2012 al een bijtellingskorting van toepassing was door een lage CO-uitstoot.

Per 1 juli 2012 is voor die bijtellingskortingen een termijn van 60 maanden ingevoerd. In die 60 maandsperiode blijft de korting van kracht. Na afloop van deze periode moet jaarlijks bekeken worden of er nog een korting geldt. Dat is op dit moment alleen nog het geval voor volledig elektrische en waterstofauto’s.

Deze beperking tot 60 maanden gold echter niet voor de auto’s die voor 1 juli 2012 al tenaamgesteld zijn en sinds die datum niet van eigenaar gewisseld zijn of waarin nog dezelfde berijder rijdt als voor 1 juli 2012.

Met een overgangsregeling bleef in die gevallen de korting van kracht zónder beperking tot 60 maanden.

Met de per 2017 ingevoerde nieuwe bijtellingswetgeving is voor die overgangsregeling echter alsnog een einddatum gaan gelden. De overgangsregeling loopt daarom per 31 december 2018 af.

Dat betekent concreet dat voor deze auto’s vanaf januari 2019 een bijtelling gaat gelden van het tarief zonder korting. Omdat het hier gaat om auto’s met een datum eerste toelating voor 2017, is de bijtelling dan 25% van de catalogusprijs.

Of misschien toch nog de huidige 22%-bijtelling gaat gelden, zal later deze maand blijken als de Hoge Raad uitspraak doet over de nog lopende procedure over het verschil tussen 22% en 25%. Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren