Terug naar overzicht

Mobiliteitsalliantie presenteert voorstellen voor bereikbaar Nederland

Geplaatst op 13 juni 2019

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen.

Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie, waar de VNA onderdeel van is, doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan.

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid en stelt mensen in staat om actief deel te nemen aan de samenleving. Het zorgt voor welzijn, welvaart en economische groei. Tegelijkertijd zorgt economische groei voor een stijging van de mobiliteitsbehoefte. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is echter onvoldoende om deze groei op te vangen. De bereikbaarheid in Nederland staat daarmee ernstig onder druk. Ook ontstaan er knelpunten op het gebied van leefbaarheid, betaalbaarheid en (verkeers)veiligheid. Als wordt vastgehouden aan het huidige mobiliteitsbeleid loopt Nederland vast, stijgt het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers tot 2030 met meer dan 45% en worden klimaat- en milieudoelstellingen niet gehaald. Om dit te voorkomen moeten we flexibeler kunnen zijn in ons reis- en vervoersgedrag, waardoor meer ruimte ontstaat en makkelijker kan worden gereisd en vervoerd.

Deltaplan Mobiliteit: integrale benadering, reiziger centraal
Er is een omslag nodig, die alleen kan worden bereikt met intensieve samenwerking tussen alle vervoerspartijen. Dit gedeelde gevoel van urgentie hebben 25 vervoerspartijen, waaronder de VNA ertoe bewogen om de handen ineen te slaan binnen de Mobiliteitsalliantie. Vandaag presenteren zij het Deltaplan Mobiliteit. Een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.  

Concrete aanpak 
De mobiliteit wordt hiermee fundamenteel anders ingericht. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Deze hubs zijn vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen. 
Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  (MRB) en aanschafbelasting op personenauto’s (BPM) plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij worden alle vormen van mobiliteit voor de reiziger geïntegreerd in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.

Renate Hemerik, directeur VNA reageert op het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie: 
“Mobiliteit is een levensbehoefte. Dat klinkt groots, maar mobiliteit biedt vrijheid. Om een toekomstbestendig systeem te krijgen, is samenwerking in een groter verband én met de overheid niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk. Er moet een vervoerssysteem komen dat flexibel reizen stimuleert en waarbij bezit minder belangrijk is. De autoleasebranche beweegt al langer die richting op, denk maar aan deelautoconcepten en private lease, waarbij de auto niet meer in je bezit is, maar je de auto gebruikt naar eigen behoefte en betaalt voor de kilometers die je nodig hebt. Flexibiliteit in mobiliteit en betalen naar gebruik zijn voor de VNA dan ook logische gespreksonderwerpen. Nederland moet kiezen voor een systeem, waarbij iedereen toegang heeft tot betaalbare en passende mobiliteit!”

Klik hier om het Deltaplan te lezen.
Bekijkt u hier het filmpje 'Deltaplan 2030: Hoog tijd voor Mobiliteit'.

De volgende 25 partijen zijn onderdeel van de Mobiliteitsalliantie:
ANWB | Arriva | Bouwend Nederland | Bovag | Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart | EBS | FEHAC| Fietsersbond | GVB | HTM | Keolis | KNAC | Koninklijk Nederlands Vervoer | Landelijk Veren Platform | NS | OV-NL | Qbuzz MKB-Infra | RAI Vereniging | RET | Rover | Transdev | Transport & Logistiek Nederland | Vereniging Zakelijke Rijders | VNA

Reacties uit de pers: 
Automotive Management
Aftersales magazine

Bron: https://www.vna-lease.nl/nieuws/iedereen/mobiliteitsalliantie-presenteert-voorstellen-voor-bereikbaar-nederland

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren