Terug naar overzicht

Nieuwe BPM-tabel op basis van WLTP komt per 1 juli 2020

Geplaatst op 11 juli 2019

De WLTP-testmethode sluit beter aan bij de praktijkomstandigheden dan de verouderde NEDC-testmethode en biedt daarom beter inzicht in het werkelijke brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto’s. Hoe hoger deze CO2-uitstoot van de auto, hoe hoger de BPM is. Tot nu toe wordt met een omrekenmethodiek nog het oude uitstootcijfer gebruikt voor de BPM. Dat wordt midden volgend jaar veranderd in een rechtstreekse berekening op basis van de WLTP. Daarvoor zal de tabel moeten worden gewijzigd.

Het kabinet heeft TNO gevraagd de gevolgen van de nieuwe WLTP-methode door te rekenen. TNO geeft aan dat de WLTP CO2-uitstoot gemiddeld 10% + 15 g/km hoger is dan de oude NEDC CO2-uitstoot. Deze formule kan volgens TNO worden gebruikt als basis voor een budgettair neutrale omzetting van de CO2-tarieven in de BPM. Wanneer er BPM-tarieven en CO2-schijfgrenzen worden berekend met inachtneming van de veronderstelling dat de WLTP CO2-uitstoot gemiddeld 10% + 15 g/km hoger is dan de NEDC CO2-uitstoot, zullen de gevolgen voor de totale BPM-opbrengst naar verwachting klein zijn. Gemiddeld genomen blijft de BPM dan ongeveer hetzelfde. Dit neemt niet weg dat de BPM-opbrengst hoger of lager kan worden doordat er meer of minder auto’s verkocht gaan worden, of doordat de consumentenvoorkeuren veranderen.

Dat de omgerekende uitstootwaarden die op dit moment voor de BPM-berekening gebruikt worden, op basis van de nieuwe test hoger uitpakken dan de CO2-uitstoot volgens de oude NEDC-test, komt volgens TNO overigens niet door de nieuwe test. TNO verklaart deze stijging door het toegenomen voertuiggewicht en motorvermogen. Voor dieselauto’s lijkt een deel van de verklaring ook te zijn dat autofabrikanten hun dieselmotoren min of meer gelijktijdig met de invoering van de WLTP hebben moeten aanpassen vanwege de aangescherpte Europese milieueisen met metingen op de weg, de zogenaamde RDE-test.

De nieuwe BPM-tabel gaat per 1 juli 2020. De autobranche krijgt daarmee voldoende tijd om de nieuwe BPM-wetgeving te implementeren.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren