Terug naar overzicht

Nieuwe fase in proefprocedures btw privegebruik auto

Geplaatst op 12 maart 2016

De proefprocedures over de nieuwe regels voor de btw-heffing over privégebruik van de auto van de zaak, liggen bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal heeft nu zijn conclusies gepubliceerd.

Zo’n conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) kan worden gezien als een advies aan de Hoge Raad over de fiscaal-juridische aspecten van de zaak. Vaak worden deze conclusies ook door de Hoge Raad gevolgd.
In deze proefprocedures gaat het over de vraag of de per 1 juli 2011 ingevoerde nieuwe wetgeving voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto wel klopt. Onder andere komt daarbij de vraag aan de orde of deze heffing ook toegepast kan worden op auto’s met een operational leasecontract en op auto’s waarvoor een eigen bijdrage betaald wordt door de berijder. Een ander discussiepunt betreft het mogen gebruiken van een geschat aantal privékilometers en een geschat brandstofverbruik, zodat de btw-heffing op dat geschatte privévoordeel kan worden gebaseerd. Rechtbank en Gerechtshof gingen hier niet in mee. Ook mag de bpm niet uit de grondslag van het forfait weggelaten worden en geldt het verlaagde forfait niet op basis van het bouwjaar maar op basis van het eigen aankoopjaar.

De A-G concludeert dat de heffing over het privégebruik inderdaad ook aan de orde is als er een eigen bijdrage betaald wordt. Ook op de andere punten moet volgens deze conclusies het cassatieberoep verworpen worden. Slechts één punt moet volgens de A-G verder onderzocht worden. Dat betreft de situatie van bestelauto’s met dubbele cabine, die waren ingericht voor vervoer van gereedschappen en aan ambulante medewerkers ter beschikking waren gesteld. In dat geval zou het zo kunnen zijn dat de heffing voor privégebruik niet aan de orde is. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Veel ondernemers hebben de afgelopen tijd bezwaar gemaakt tegen de afdracht van btw over het privégebruik van de auto’s van de zaak op basis van deze nieuwe regels. Die bezwaren zullen nog enige tijd worden aangehouden tot na de publicatie van de arresten van de Hoge Raad, die nu binnen afzienbare tijd zullen volgen. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren