Terug naar overzicht

Ook omrijkilometers noteren

Geplaatst op 28 oktober 2016

Wil een berijder de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak voorkomen, dan is een sluitende rittenregistratie daar de beste manier voor. Let wel goed op de omrijkilometers!

In een recente zaak ging het allereerst om de vraag of de auto’s wel ter beschikking waren gesteld aan het personeel. Gebruikt een werknemer een auto namelijk alleen voor een rit in opdracht van de werkgever, dan hoeft dat niet altijd bijtelling tot gevolg te hebben. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Hier oordeelden de rechters echter dat auto’s wel onder de bijtelling vielen, met name omdat de auto’s altijd mee naar huis gingen, ook privé gebruikt konden worden en er onvoldoende toezicht was.

Vervolgens kwam de vraag of de rittenoverzichten dan voldoende tegenbewijs opleverden. Helaas bleek dat in hoger beroep niet het geval te zijn. Het Gerechtshof wees er daarbij vooral op dat de vermelding van de gereden route ontbrak. Juist omdat de berijders van de auto’s ook collega’s ophaalden om samen naar het werk te gaan, week die route af van de meest gebruikelijke route. Als zulke omrijkilometers niet vermeld worden, levert de rittenregistratie geen compleet, betrouwbaar en goed te controleren totaalbeeld op.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren