Terug naar overzicht

Opnieuw pleidooien voor kilometerheffing

Geplaatst op 03 september 2016

Europa werkt aan emissiearme mobiliteit in de strijd tegen broeikasgasemissies en luchtverontreiniging. In dat kader wil de EU de wegenbelasting in de diverse lidstaten omzetten in een kilometerheffing.

Dit past volgens de Europese Commissie beter bij het uitgangspunt dat de vervuiler of gebruiker moet betalen. Zo’n kilometerheffing kan dan naast de brandstofaccijnzen worden geheven.

Voor de Nederlandse situatie betekent dit dan wel dat de BPM geheel moet verdwijnen. Het kabinet zet de komende jaren al de eerste stappen door verlaging van de BPM. Een volgend kabinet beslist over het volledig afschaffen. 

Voor de microfoon van BNR De Nationale Autoshow liet de directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen zich al positief uit over de kilometerheffing: Zo’n heffing is eerlijker en leidt tot minder files. Ook importeursvereniging RAI is om die reden voorstander van een kilometerheffing. Vooralsnog is de binnenlandse politiek verdeeld over dit thema. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren