Terug naar overzicht

Stand van zaken spoedprocedures bijtelling 2017

Geplaatst op 16 juni 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen.

VZR vindt dit fiscale discriminatie en is daarom een procedure gestart. Uit het ledenbestand van VZR is een viertal VZR-leden gevraagd deel te nemen aan deze procedure. Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.
In de procedure worden zowel personen- als bestelauto’s en zowel iets oudere als nieuwere auto’s meegenomen.

Stand van zaken

Nadat de vier ingediende bezwaarschriften door de belastingdienst zijn afgewezen, is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Den Haag. Aan de rechtbank is gevraagd om deze zaak alvast via zogenaamde prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter in Nederland.

Afgelopen week heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op een zitting van de rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft het verzoek voor de prejudiciële vragen nog in beraad. Gaat de rechtbank niet op dit verzoek in, dan volgt over zo’n 6 weken een uitspraak van de rechtbank. Naar verwachting zal ook dan echter één van beide partijen alsnog naar de Hoge Raad stappen.

Is zelf bezwaar maken nodig?

Het streven is dat er nog dit jaar een rechterlijk oordeel over dit tariefsverschil komt. Andere berijders die zelf met een soortgelijke situatie te maken hebben, kunnen dan in hun belastingaangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 (die in het voorjaar van 2018 ingediend moet worden), de uitkomst van deze procedure verwerken.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren