Terug naar overzicht

Tarief energiebelasting openbare oplaadpunten omlaag

Geplaatst op 18 maart 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het tarief van de energiebelasting voor openbare oplaadpunten verlagen. Hij voert hiermee een motie van de Tweede Kamer uit, die pleitte voor zo’n verlaagd tarief. Hiermee krijgt de transitie naar elektrisch rijden een impuls.

Wiebes heeft allereerst gekeken of de belasting eigenlijk wel een knelpunt is. Daarvoor is de belastingdruk per gereden kilometer een goede maatstaf. Als de belastingdruk per kilometer voor een consument hoger zou zijn bij elektrisch rijden dan bij het rijden op bijvoorbeeld diesel of benzine, wordt de consument immers ontmoedigd in zijn keuze voor elektrisch rijden. De belastingdruk bij elektrisch rijden ligt nu net iets hoger dan bij LPG. Uit de vergelijking komt verder naar voren dat de brandstofkosten per kilometer bij elektrisch rijden zowel bij thuisladen als bij openbaar laden lager liggen dan de brandstofkosten van diesel en benzine en alleen bij openbaar laden iets hoger liggen dan die van LPG.

Het prijsverschil tussen thuisladen en openbaar opladen wordt overigens niet veroorzaakt door een verschil in energiebelasting. Dat tarief is namelijk in beide gevallen gelijk. De belastingheffing is dan ook niet het knelpunt. Toch wil Wiebes er wel aan tegemoetkomen. De businesscase van een openbare laadpaal is nu in veel gevallen namelijk nog niet sluitend te maken. Dit komt doordat de investeringskosten nog vrij hoog zijn en het verbruik per laadpaal relatief laag is. Een lager tarief van de energiebelasting zorgt dan voor een betere marge voor de exploitant. Bij doorberekening aan de consument wordt elektrisch rijden voor de consument ook goedkoper. 
De staatssecretaris wil daarom in het Belastingplan 2017 voorstellen om voor de periode van 2017 tot en met 2020 een vast tarief in te voeren voor de elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net. Dit tarief ligt ongeveer de helft lager dan het huidige tarief. Met deze tariefsaanpassingen verbetert de businesscase voor de openbare laadpalen en wordt laden bij een openbare laadpaal, voor zover het belastingvoordeel wordt doorgegeven in de prijs, goedkoper.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren