Terug naar overzicht

Uitspraak collectief bezwaar privégebruik auto

Geplaatst op 01 juni 2017

Zoals wij onlangs berichtten, heeft de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, op 21 april 2017 uitspraak gedaan in de vier proefprocedures over de btw-heffing over het privégebruik van auto’s van de zaak. Via een collectieve uitspraak op bezwaar wikkelt de belastingdienst nu alle lopende bezwaren af. De uitspraak op bezwaar houdt het volgende in.

Slechts op één punt oordeelde de Hoge Raad in voordeel van de betreffende ondernemers. Alleen op dat punt worden de bezwaren gegrond verklaard. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat als het gebruik van het forfait van 2,7% of 1,5% ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen werkelijke uitgaven, de ondernemer voor dat deel recht heeft op een teruggaaf van btw. De ondernemer moet dan wel zelf gegevens verstrekken over de omvang van het privégebruik. Dat hoeft niet per se met een rittenregistratie, zoals de belastingdienst tot nu toe eiste.

Een ondernemer die dit tegenbewijs met deze andere gegevens wil leveren, wordt nu in de gelegenheid gesteld zijn bezwaar verder aan te vullen. Het bewijs kan bijvoorbeeld geleverd worden met gegevens over de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto gebruikt is, de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt, gegevens over het privégebruik of statistische gegevens. De mate van privégebruik moet dan per auto inzichtelijk gemaakt worden. Het aanleveren van dit bewijs en een berekening kan tot 15 juli 2017 met een formulier dat op de website van de belastingdienst staat. 

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren