Terug naar overzicht

Vergoeding huurkosten niet bewezen: geen aftrek op bijtelling

Geplaatst op 27 april 2019

Dat is ook de les uit een recente rechtszaak. Het ging daarbij om een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. Hij had voor zijn werkzaamheden voor de BV een auto ter beschikking met een cataloguswaarde van 67.586 euro.

De discussie ging er niet om of er wel of niet meer dan 500 km per jaar aan privéritten was gereden. Dát was wel duidelijk. Maar de DGA stelde dat er voor de privékilometers geen sprake is van een aan hem ter beschikking gestelde auto in de zin van de bijtellingswetgeving. Hij onderbouwde dat met de stelling dat hij de auto van de vennootschap had gehuurd voor een totaalbedrag van € 12.504 inclusief btw. Dat bedrag had hij in rekening-courant met zijn BV verrekend. Hij heeft daarvoor bankafschriften met een contante storting van 5.650 euro overgelegd, daarnaast was er voor € 7.500 sprake van bankoverschrijvingen naar zijn BV. Deze bedragen moesten volgens hem worden aangemerkt als privéstortingen ter aflossing van de op de huurkosten betrekking hebbende rekening-courantschuld aan zijn BV. De belastinginspecteur stelde dat het huren van de auto niet tot gevolg heeft dat de bijtelling dan niet meer geldt. Daarnaast was de inspecteur van mening dat de DGA de betaling van de huurkosten en de boekingen in de rekening-courantschuld niet aannemelijk heeft gemaakt, zodat deze kosten niet in aftrek komen op de belaste bijtelling.

In hoger beroep werd de inspecteur in het gelijk gesteld. Het van de vennootschap huren van de auto voor privégebruik maakt volgens het Gerechtshof niet dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto in de zin van de bijtelling. Verder heeft de DGA niet aannemelijk gemaakt dat de huurkosten daadwerkelijk op hem hebben gedrukt nu hij geen inzicht heeft gegeven in de betreffende grootboekrekeningen van de administratie van de BV. De huurkosten komen daarom niet als bijdrage voor privégebruik in aftrek op de bijtelling.

De aftrek van een eigen bijdrage voor privégebruik is zeker voor DGA’s vaak een goede mogelijkheid om de belastingdruk op de bijtelling te verminderen. Deze uitspraak bewijst echter dat het dan wel aankomt op een goede vastlegging en goede uitvoering.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren