Terug naar overzicht

Wees kritisch op de boete bij naheffing van bijtelling

Geplaatst op 06 mei 2016

Bij naheffing van loonbelasting over de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak kan ook een boete worden opgelegd. Dat kan een verzuimboete zijn, maar bij opzet of grove schuld kan dat ook een (vaak) hogere vergrijpboete zijn.

Lang niet altijd is zo’n vergrijpboete echter op zijn plaats. In een recente zaak bij Gerechtshof Arnhem ging het om een directeur-aandeelhouder die voor één van zijn beide auto’s loonbelasting over de bijtelling had afgedragen, maar voor de andere niet. Voor die andere auto hield hij de ritten bij. Die administratie vertoonde echter hiaten en vermeldde ook niet de kilometerstanden. 

Desondanks onvoldoende reden voor de kwalificatie grove schuld, aldus het Gerechtshof. Grove schuld wordt wel omschreven als “een in laakbaarheid aan opzet grenzende mate van verwijtbaarheid” en daaronder valt ook grove onachtzaamheid. Hier bleek dat echter niet het geval te zijn. Op de zitting van het Hof had deze directeur geloofwaardig verklaard dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de bijgehouden gegevens voldoende bewijs opleverden voor het achterwege laten van een bijtelling. Gezien de bijgehouden gegevens mocht hij naar het oordeel van het Hof ook in die veronderstelling verkeren. Het bewijs kan immers ook op een andere wijze worden geleverd dan op de gebruikelijke wijze van een sluitende kilometeradministratie. Het Hof kwam daarom tot de conclusie dat hem geen grove schuld kan worden verweten. De les: altijd kritisch zijn op opgelegde boetes!

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren