Terug naar overzicht

Weinig kritische vragen bij Autobrief II

Geplaatst op 16 februari 2016

De Tweede Kamer behandelt deze maanden het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief II. Uit de recente vragen van Kamerleden bij het wetsvoorstel blijkt dat men zich er in meerderheid in kan vinden. Toch blijven er nog wel wat vragen over.

Eén van de vragen sluit aan bij de reactie van de RAI Vereniging van vorige week. De RAI Vereniging stelde dat kleine zuinige auto’s de komende jaren absoluut en relatief duurder zullen worden omdat de mogelijkheden om de CO2-uitstoot verder te beperken bij kleine modellen aanzienlijk kleiner zijn dan bij grote dure modellen. De Tweede Kamer vraagt de regering dan ook of er aanleiding is om in CO2-grenzen van de BPM meer onderscheid te maken tussen kleine en grote auto’s.

Voor zowel de BPM als voor de bijtelling is de wijze van vaststelling van de CO2-uitstoot van groot belang. Over de nieuwe methode, die binnen afzienbare termijn ingevoerd zal worden, is echter nog onduidelijkheid. De staatssecretaris heeft de Kamer per brief laten weten duidelijkheid te zullen verschaffen nadat het onderzoek van de Europese Commissie naar de correlatie tussen de nieuwe en de huidige testprocedure is afgerond. De Kamerleden constateren echter dat de nieuwe testcyclus grote gevolgen kan hebben voor de te betalen belasting voor autokopers en zakelijke rijders.

Wat elektrisch rijden betreft, zijn er kritische vragen bij het effect van de zeer lage bijtelling van 4%. Vragen zijn er ook bij de aftopping daarvan op 50.000 euro. Om techniekneutraal te zijn, stellen de Kamerleden de vraag waarom deze grens niet geldt voor waterstofauto’s.

Over het nieuwe bijtellingspercentage van 22% wordt door diverse Kamerleden de vraag gesteld of dit forfait nog steeds aangemerkt kan worden als een benadering van de waarde van het privégebruik van een auto van de zaak en of de regering gegevens ter beschikking heeft waaruit dat blijkt. Daarnaast vragen deze leden of de vaste kosten daarbij worden toegerekend aan het privégebruik, aan het zakelijk gebruik of dat er wordt uitgegaan van de integrale kostprijs per kilometer. Bovendien is de vraag hoe dit zich verhoudt met de 19 eurocent die een werknemer onbelast mag ontvangen voor het zakelijk gebruik van een privéauto.

Helaas ontbreekt ook een belangrijke vraag: Namelijk of het juridisch wel houdbaar is om het nieuwe bijtellingspercentage van 22% vanaf 2017 alleen te laten gelden voor vanaf dat jaar voor het eerst gekentekende auto’s. 
De staatssecretaris van Financiën zal deze vragen binnenkort schriftelijk beantwoorden. Daarna volgt een mondeling debat. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Auto & Fiscus
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren