Mobiliteitsalliantie: belastingen variabel maken

Geplaatst op 12 juni 2019

De Mobiliteitsalliantie komt in het Deltaplan Mobiliteit met een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem. Dat plan benadert mobiliteit als één samenhangend geheel. Het gaat niet alleen om de behoefte aan bereikbaarheid, maar bijvoorbeeld ook om onze klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en energietransitie.

Lees meer

Let op formaliteiten bij APK-keuring tijdens schorsing

Geplaatst op 6 juni 2019

In een zaak die kortgeleden bij de belastingrechter voorkwam, ging het om de boete op zo’n naheffing.

Lees meer

Samenwerkingsverband kan hogere investeringsaftrek krijgen

Geplaatst op 1 juni 2019

De bijzonderheid zit in de toedeling van de vaste investeringsaftrek van (in 2019) € 16.051 bij investeringen tussen € 57.322 en € 106.150. Investeer je bijvoorbeeld als ZZP’er dit jaar voor € 95.000, dan is jouw investeringsaftrek € 16.051. Zit je samen met 5 andere ondernemers in een samenwerkingsverband zoals een VOF en investeert die VOF voor € 95.000, dan heeft iedere vennoot een investeringsaftrek van 1/6 van deze € 16.051.

Lees meer

BOVAG: schone dieselauto blijft nodig voor klimaatdoelstellingen

Geplaatst op 24 mei 2019

“We houden de staatssecretaris aan de belofte van zijn voorganger dat invoering van de WLTP geen extra BPM-inkomsten zou mogen opleveren”. De besluiteloosheid van de staatssecretaris zorgt volgens de BOVAG-voorzitter voor veel onzekerheid in de markt. BOVAG beschikt over harde cijfers van onderzoeksbureau JATO, die duidelijk laten zien dat “de papíeren CO2-uitstoot van bestaande automodellen met wel twaalf procent is gestegen”, met als gevolg dat voor dezelfde auto nu meer BPM berekend wordt en de auto dus een hogere aanschafprijs heeft. BOVAG heeft intussen ook een zevenpuntenplan gemaakt metvoorstellen en randvoorwaarden voor Autobrief 3. Die brief van het kabinet is de opmaat voor een wetsvoorstel met maatregelen voor de autobelastingen in de periode 2021 tot en met 2024. Het Klimaatakkoord zal daarbij een belangrijke rol spelen. BOVAG ziet in de daling, of liever nog afbouw van de BPM een stimulans voor nieuwverkoop en dus verjonging en verduurzaming van het wagenpark. Er moet volgens BOVAG ook gewaakt worden voor overstimulering van met name elektrische auto’s, die nu nog maar beperkt beschikbaar zijn, maar volgens BOVAG binnenkort in grotere aantallen verschijnen. Naast EV’s zouden ook plug-in hybrides gestimuleerd moeten blijven worden. Tot slot waarschuwt BOVAG voor demonisering van de dieselauto. Volgens BOVAG hebben we de moderne schone euro VI diesel hard nodig om de klimaatdoelen te halen. BOVAG wijst erop dat een diesel per definitie minder CO2 uitstoot vergeleken met een zelfde benzinemodel en wijst erop dat de modernste diesels zeer schoon zijn. Eind juni zal de Rekenkamer overigens een onderzoek opleveren aan de Tweede Kamer waarin niet alleen de stimulering van elektrische auto’s maar ook andere financiële prikkels in de autobelastingen onderzocht worden. Wij houden u op de hoogte!

Lees meer

Auto naar privé overbrengen? Let op bewijslast

Geplaatst op 18 mei 2019

De keuze voor ondernemingsvermogen kan voordelig zijn. Je hebt dan weliswaar een bijtelling voor privégebruik, maar alle kosten en lasten zijn fiscaal aftrekbaar. Rij je relatief weinig privé, dan kan juist de keuze voor privévermogen interessant zijn omdat je dan geen bijtelling hebt.

Lees meer
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren